Avantajix.com Sitesi Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden (EK-1: Kullanım Koşulları; EK-2: Gizlilik Politikası; EK-3: Avantajix İçerik Politikası; EK-4: Avantajix Anti Spam Politikası) ve açıklamalardan (SİTE dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu “AVANTAJİX.COM SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), Salih Tozan Sok Polat Ap 10/35 Esentepe 34394 İstanbul adresinde mukim AVANTAJİX TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "AVANTAJİX" olarak anılacaktır) ile www.avantajix.com sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: “AVANTAJİX” tarafından belirlenen kurallar dahilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında http://www.avantajix.com ana adresi ile bu adrese bağlı alt adreslerden erişilebilen “web sitesi” (“internet sitesi”; “portal”; “platform”).

2.2. KULLANICI: İnternet üzerinden veya her türlü çevrimiçi (online) kanal vasıtası ile “SİTE”ye ve/veya “SİTE VERİTABANI”na erişen gerçek ve/veya tüzel kişiler.

2.3. LİNK: “SİTE” üzerinden “SİTE” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “SİTE”ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: “SİTE”de listelenen, yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, ses, karakter ve sair görsel, yazınsal ve işitsel imge.

2.5. SİTE ARAYÜZÜ: AVANTAJİX veya “ÜYE”leri tarafından oluşturulan içeriğe erişilebilmesi ve/veya “SİTE VERİTABANI”ndan sorgulanabilmesi amacıyla görüntülenen, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “AVANTAJİX”e ait olan tasarımlar çerçevesinde “SİTE” üzerinden yapılabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. SİTE VERİTABANI : “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği; “AVANTAJİX”e ait olan ve “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE: “AVANTAJİX” tarafından “SİTE” üzerinde tanımlanan “ÜYE”lik sürecini tamamlayarak “AVANTAJİX”in verdiği onay neticesinde SİTE hizmetlerinden yararlanan; ve bu hizmetler için hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

Üyeliğin, “SİTE”yi kullanım amacına göre 3 çeşidi bulunmaktadır:

ÜYE MÜŞTERİ veya “ALICI”: “AVANTAJİX”e üye olmak suretiyle “SİTE”deki “AVANTAJ”lardan yararlanan (eğer arzu ederse “SİTE” üzerindeki linkleri veya kodları kullanmak suretiyle "SATICI" tarafından ve “SATICI”ya ait site üzerinden satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan) gerçek ve/veya tüzel kişi olan “KULLANICI”.

ÜYE FİRMA veya “SATICI”: “AVANTAJİX”e üye olmak suretiyle “SİTE”de öncelikle “PARA İADESİ” olmak üzere çeşitli “AVANTAJ”lar sunan, (ve bunun için SİTE üzerinden link veya kod verilen; ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri kendi internet sitesi vasıtasıyla satışa arz eden; ve satışın gerçekleşmesi durumunda vaad ettiği “PARA İADESİ” ve “AVANTAJ”ları ödemekle yükümlü olan) gerçek ve/veya tüzel kişi olan “KULLANICI”.

ÜYE KURUM: “AVANTAJİX”e üye olduktan sonra “SİTE”de üzerinden kendisine bağış yapılması mümkün olan kurumsal “KULLANICI”.

2.8. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: “SİTE” içerisinde “AVANTAJİX” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “AVANTAJİX” ile “ÜYE” arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “AVANTAJİX”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “ÜYE”nin onayına sunabilir. Bu durumda “ÜYE” olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır.

2.9. AVANTAJ: AVANTAJİX tarafından SİTE üzerinden sunulan her türlü “para iadesi”, “indirim”, kampanya veya promosyon.

2.10. PARA İADESİ: Satıcı Firma/Mağaza/Şirketler tarafından yapılan indirim(ler)in AVANTAJİX vasıtasıyla “ÜYE”lerine sunulma şekli.

2.11. AVANTAJİX ÜYELİK HESABI: “ÜYE”nin "SİTE" içinde sunulan hizmet ve “AVANTAJ”lardan yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "ÜYE"likle ilgili konularda "AVANTAJİX"e talepte bulunduğu, "ÜYE"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, sadece kendisinin belirlediği ve sadece kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "ÜYE"ye özel internet sayfası. Her “ÜYE”nin sadece 1 adet üyelik hesabı olabilir.

2.12. AVANTAJİX HİZMETLERİ (Kısaca "HİZMET"): "SİTE" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "AVANTAJİX" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "AVANTAJİX", "SİTE" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapmakta serbesttir. "AVANTAJİX" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "AVANTAJİX" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "SİTE"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile “SİTE” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "AVANTAJİX" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, grafik, tablo, liste, tarif, soru-cevap, makale, açıklama ve benzeri beyan ve içeriktir. "KULLANICI", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “SİTE” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "AVANTAJİX" tarafından açıklanan her türlü beyan ve içeriği de kabul etmiş olmaktadır. “KULLANICI” bahsi geçen beyan ve içerikte belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik "SİTE"nin ilgili bölümünde bulunan üyelik formunun zorunlu alanlarının doldurulması, (opsiyonel olarak ta -eğer kullanıcı isterse- diğer kimlik ve banka bilgilerinin verilmesi) suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "AVANTAJİX" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. "SİTE"ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "AVANTAJİX" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular; veya yukarıda belirtildiği gibi "AVANTAJİX" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış olan; veya üyelikleri süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular SİTE kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi SİTE üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. "AVANTAJİX" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları işbu sözleşmeye aykırılık, "SİTE"de belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "AVANTAJİX" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "AVANTAJİX" tarafından tespit edilmesi veya "AVANTAJİX"in ticari kararları doğrultusunda "AVANTAJİX"in kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye", "SİTE" hizmetlerinden faydalanırken ve "SİTE"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "SİTE"nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", "AVANTAJİX"in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. "Üye"lerin, "AVANTAJİX" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "AVANTAJİX Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin, diğer Üye"lerin, "AVANTAJİX"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye Firma"lar "SİTE" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "SİTE" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmediğini kabul ve taahhüt etmektedirler. “Üye Firma”lar bununla birlikte “SİTE” üzerinden vermekte oldukları “AVANTAJ”ları, şartlar sağlandığı taktirde tam ve zamanında ödeyeceklerini de beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler.

"AVANTAJİX", "Üye"ler tarafından "AVANTAJİX"e iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı, ve ilaveten “Üye Firma”ların verdikleri sözleri yerine getirmemelerinden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "AVANTAJİX", "SİTE"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri tespit amacıyla “Üye Firma” ve “Üye Kurum”lar tarafından “SİTE”ye yüklenen içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "AVANTAJİX" bu içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.1.6. "SİTE"de "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden ve önerilen avantajlardan dolayı "AVANTAJİX"in, "AVANTAJİX" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

5.2. "AVANTAJİX"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "AVANTAJİX", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "AVANTAJİX Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi; işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşme ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. "AVANTAJİX", "SİTE"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye Firma" ve “Üye Kurum”ların sisteme yükledikleri bilgileri ve linkleri tüm "SİTE" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "AVANTAJİX", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.3. "SİTE" üzerinden, "AVANTAJİX"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lara, ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine linkler verilmektedir. Bu linkler, yöneldikleri internet sitelerine veya işletenlere destek, veya içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ile bunlara ait ürün ve hizmetler veya bunların içerikleri hakkında "AVANTAJİX"in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.4. "AVANTAJİX", "SİTE"de yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. "AVANTAJİX", sözleşme koşullarına, genel hukuka, genel ahlak kurallarına ve başkalarının haklarına aykırı olan içerikleri bulunduran “Üye Firma” sitelerine vermiş olduğu linkleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "AVANTAJİX" bu tip içerikleri bulunan "Üye Firma" ve “Üye Kurum”ların üyeliklerine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. "AVANTAJİX" Hizmetleri

6.1. Hizmetin Genel Tanımı:

Avantajix, “Üye Müşteri”lerin “Üye Firma”lardan yapacağı ve “SİTE”de listelenmiş alışverişlerden “Para İadesi” almalarına aracılık eder.

6.2. “PARA İADESİ” ve “YILLIK HİZMET BEDELİ”:

“Üye” (diğer deyişle “Alıcı” veya “Üye Müşteri”), “Üye Firma” (diğer deyişle “Satıcı”)’dan “SİTE”de belirtildiği şekil ve koşullar çerçevesinde alışveriş yapınca, ve “Üye Firma” bu alışverişi onaylayıp Avantajix’e ödeme yapınca Avantajix “Üye”ye “Para İadesi” öder. Avantajix ödeme yapmadan önce “Yıllık Hizmet Bedeli” olan ve sitede ilan edilen bir miktarı bu “Para İadesi”nin içinden alır.

“Bir yıl”, üye olunan tarihten itibaren sayılan 365 takvim günüdür.

6.4. Hizmetten Yararlanma:

“Para İadesi” alabilmek için:

(1) Avantajix’e üye olmak,

(2) Avantajix.com üzerinde yer alan “Üye Firma” “Avantaj”larını tıklayarak “Üye Firma”ya ait siteden tarif edildiği şeklide alışveriş yapmak, ve

(3) Üye Firma”nın bu alışverişi onaylayarak Avantajix’e bu alışverişle ilgili ödeme yapması gerekmektedir.

Avantajix site kuralları uyarınca ilgili alışverişi yapmış olan “Üye Müşteri”sine “Para İadesi” ödeyecektir.

Yardım sayfalarımızda ve sitenin ilgili bölümlerinde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.

6.5. İstisnalar:

Para İadesi’nin ödenmeyeceği bazı durumlar şunlardır:

-“Para İadesi”, “Satıcı” tarafından onaylanmadıysa veya Avantajix’e ödenmediyse;

-Eğer Avantajix’e herhangi bir üye alışverişi veya herhangi bir üye hesabı ile ilişkilendirilmemiş bir “Para İadesi” ödemesi geldiyse (yani üye olmadan alışveriş yapıldıysa, veya üye girişi yapılmadan alışveriş yapıldıysa);

-Alışveriş iptal edildiyse;

-“Para İadesi” bu sözleşmeye uymayan veya sahtekarlık, dolandırıcılık, aldatma yaptığı tespit edilmiş veya herhangi bir nedenden dolayı dondurulmuş, yasaklanmış veya iptal edilmiş bir hesaba geldiyse;

-Avantajix üzerinde 24 aydan fazla hareketsiz olduğu için kapatılmış bir hesaba geldiyse; “Para İadesi” ödenmez.

Yardım sayfalarımızda ve sitenin ilgili bölümlerinde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.

6.6. Avantajix’in Rolü:

Avantajix sadece avantajların yer aldığı ve üye alıcıların üye satıcılara yönlendirildiği bir platformdur. Avantajix satıcı veya yükleyici veya tedarikçi değildir. Avantajix üye müşterilerinden hiç bir zaman ödeme talep etmez. Dolayısıyla satılan veya kiralanan mal veya hizmetlerden, yapılan ödemelerden, satış şartlarından veya alışveriş konusu mal ve hizmetlerin kalitesi, çalışırlığı, güvencesi vb gibi satıcı veya kiralayıcının bilmesi gereken detaylar ile bunların paketlenmesi, yüklenmesi, taşınması, sigortası vb alt hizmetlerden sorumluluk kabul etmez.

Alıcılar internet içi veya internet dışı alışverişlerinde satıcılardan, normalde (bu satıcıya Avantajix’in linki olmadan gittiklerinde) ne garantiler istiyorlarsa aynılarını istemeli ve aynı dikkat ve ciddiyet içinde alışverişlerini tamamlamalıdırlar.

6.7. Ek Hizmetler:

Avantajix zaman zaman hizmetlerinde değişikliğe gidebileceği gibi burada anlatılanlara ilave hizmetler de sunabilir; ve bunlarla ilgili olarak kullanıcı ve üyelerini bilgilendirebilir. Bu yeni hizmetler ilave kullanım şartları altında kullanılabilir.

Diğer Konular:

7. Gizlilik Politikası

"AVANTAJİX", "SİTE"de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-2 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "AVANTAJİX" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE”nin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “SİTE VERİTABANI”, “SİTE ARAYÜZÜ”, tasarım, renk, logo, isim, metin, resim, ses, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “AVANTAJİX”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “AVANTAJİX”e ait ve/veya “AVANTAJİX” tarafından üçüncü bir kişiden lisans ve/veya izin altında alınmıştır. “KULLANICI”lar, “AVANTAJİX” hizmetlerini, “AVANTAJİX” bilgilerini ve “AVANTAJİX”in telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. Gerçek ve tüzel kişiler, işbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “AVANTAJİX” tarafından şartlı olarak izin verilen durumlar haricinde “AVANTAJİX”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “AVANTAJİX” tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde “AVANTAJİX”; “AVANTAJİX” hizmetleri, “AVANTAJİX” bilgileri, “AVANTAJİX” telif haklarına tabi çalışmaları, “AVANTAJİX” ticari markaları, “AVANTAJİX” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9. Sözleşme Değişiklikleri

"AVANTAJİX", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda, "SİTE" üzerinden de görülecek şekilde değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "AVANTAJİX" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "AVANTAJİX" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "AVANTAJİX"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "AVANTAJİX"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12."AVANTAJİX" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "AVANTAJİX"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, kaset, disk, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "AVANTAJİX"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Geçersizlik

İşbu Sözleşme ve ekli belgelerde yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez.

14. Yürürlüğe Giriş

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.