Avantajix Site Kullanım Koşulları:

1. SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAF, KONU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “SİTE”yi kullanmaktan vazgeçiniz. “SİTE” sahibi bu “SİTE”de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “SİTE”yi ve “SİTE” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “SİTE”nin sahibi Salih Tozan Sok Polat Ap 10/35 Esentepe 34394 İstanbul adresinde mukim AVANTAJİX TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’dir. (Bundan böyle kısaca “AVANTAJİX” olarak anılacaktır.) “SİTE”de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler AVANTAJİX tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Herhangi bir şekilde bu “SİTE”ye erişim sağlayan, tıklayarak giren veya “SİTE”yi herhangi bir şekilde görüntüleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, veya bu “SİTE”’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bilabedel olarak yararlananlar, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “AVANTAJİX”, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik şekillerde “SİTE”de yayınlanacak, ve yayınlandığı tarih itibarı ile geçerli olacaktır. “AVANTAJİX” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE” hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” ilk kez 1 Temmuz 2010 tarihinde ve Versiyon 1.0 ismi altında yayınlanarak; “SİTE”yi kullanan herkes tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları” ayrıca, “AVANTAJİX” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya bilabedel yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: “AVANTAJİX” tarafından belirlenen kurallar dahilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında http://www.avantajix.com ana adresi ile bu adrese bağlı alt adreslerden erişilebilen “web sitesi” (“internet sitesi”; “portal”; “platform”).

2.2. KULLANICI: İnternet üzerinden veya her türlü çevrimiçi (online) kanal vasıtası ile “SİTE”ye ve/veya “SİTE VERİTABANI”na erişen gerçek ve/veya tüzel kişi.

2.3. LİNK: “SİTE” üzerinden “SİTE” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “SİTE”ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: “SİTE”de listelenen, yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, ses, karakter ve sair görsel, yazınsal ve işitsel imge.

2.5. SİTE ARAYÜZÜ: AVANTAJİX veya “ÜYE”leri tarafından oluşturulan içeriğe erişilebilmesi ve/veya “SİTE VERİTABANI”ndan sorgulanabilmesi amacıyla görüntülenen, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “AVANTAJİX”e ait olan tasarımlar çerçevesinde “SİTE” üzerinden yapılabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. SİTE VERİTABANI : “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği; “AVANTAJİX”e ait olan ve “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE: “AVANTAJİX” tarafından “SİTE” üzerinde tanımlanan “ÜYE”lik sürecini tamamlayarak “AVANTAJİX”in verdiği onay neticesinde SİTE hizmetlerinden yararlanan; ve bu hizmetler için hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

Üyeliğin, “SİTE”yi kullanım amacına göre 3 çeşidi bulunmaktadır:

- ÜYE MÜŞTERİ: “AVANTAJİX”e üye olmak suretiyle “SİTE”deki “AVANTAJ”lardan yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

- ÜYE FİRMA: “AVANTAJİX”e üye olmak suretiyle “SİTE”de öncelikle “PARA İADESİ” olmak üzere çeşitli “AVANTAJ”lar sunan, gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

- ÜYE KURUM: “AVANTAJİX”e üye olmak suretiyle “SİTE”de üzerinden kendisine bağış yapılabilen kurumsal “KULLANICI”.

2.8. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: “SİTE” içerisinde “AVANTAJİX” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “AVANTAJİX” ile “ÜYE” arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “AVANTAJİX”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “ÜYE”nin onayına sunabilir. Bu durumda “ÜYE” olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır.

2.9. AVANTAJ: AVANTAJİX tarafından SİTE üzerinden sunulan her türlü “para iadesi”, “indirim”, kampanya veya promosyon.

2.10. PARA İADESİ: Satıcı Firma/Mağaza/Şirketler tarafından yapılan indirim(ler)in AVANTAJİX vasıtasıyla “ÜYE”lerine sunulma şekli.

3. HİZMETLER

3.1. “AVANTAJİX”, öncelikle “ÜYE”leri tarafından “SİTE VERİTABANI”na yüklenen içerik ve bilgilerin veya bunlar vasıtasıyla oluşan listelerin “KULLANICI”lar tarafından “SİTE” üzerindeki arayüzler vasıtasıyla “SİTE VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “SİTE” üzerinden “AVANTAJİX”e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Bu içerik ve bilgilerin konusu öncelikli olarak “PARA İADESİ” şeklinde tezahür eden “AVANTAJ”lardır.

3.2. “AVANTAJİX”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ve “SİTE” koşulları çerçevesinde:

-“ÜYE FİRMA”larına “AVANTAJ”larını yayınlama, firma ürün ve hizmetlerini AVANTAJİX “KULLANICI”larına tanıtma;

-“ÜYE KURUM”larına kendilerini AVANTAJİX “KULLANICI”larına tanıtma ve bağış toplama; ve

-“ÜYE MÜŞTERİ”lerine “ÜYE FİRMA”lar tarafından verilen ve tüm sorumluluğu “ÜYE FİRMALAR”a ait olan “AVANTAJ”ları inceleme, bunlardan “PARA İADESİ” isteme ve eğer “PARA İADESİ”ni kendisi kullanmayacaksa “ÜYE KURUM”lara bağış yapabilme;

gibi işlemleri “SİTE” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. “AVANTAJİX”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ve “SİTE” koşulları çerçevesinde ve “KULLANICILAR”ın “AVANTAJ”lara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere “AVANTAJ”ları çeşitli kriterlerde listeleyen görüntüleme hizmetleri vermektedir.

3.4. “AVANTAJİX”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ve “SİTE” koşulları çerçevesinde ve “KULLANICILAR”ın “AVANTAJ”lara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere “AVANTAJ”ları çeşitli kriterlerde listeleyen bülten hizmetleri vermektedir. “İzinli pazarlama” da denilen “Bülten” hizmetinden “KULLANICI”lar yararlanmaktadır.

3.5. “AVANTAJİX” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “AVANTAJİX” tarafından sunulan ana hizmetler olup bu hizmetlere yenilerinin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “AVANTAJİX”in yetkisi dahilindedir. “AVANTAJİX” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. KOŞUL VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “KULLANICI” ve “ÜYE”ler yalnızca hukuka uygun amaçlarla “SİTE” üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICI” ve “ÜYE”lerin, “SİTE” dahilinde yaptığı her işlem ve eylem ile bu işlem ve eylemin asılsız çıkması ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “SİTE”, (a) “ÜYE FİRMA”lar tarafından “SİTE VERİTABANI”na yüklenen “AVANTAJ”ların “KULLANICI”lar tarafından görüntülenmesi, (b) “ÜYE MÜŞTERİ”lerin “ÜYE FİRMA” linklerine tıklayarak bu “AVANTAJ”lardan yararlanmak istemesi, ve (c) “ÜYE FİRMA”ların söz verdikleri “AVANTAJ”ları yerine getirmesi esasıyla çalışmaktadır. “AVANTAJİX”, her ne kadar bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşsa da, “KULLANICI”lar tarafından görüntülenen “İÇERİK” ve “AVANTAJ”ların doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “İÇERİK” ve “AVANTAJ”lar dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. “KULLANICI”lar, “SİTE”yi kullanırken şu şartı bilerek kullanırlar: “AVANTAJİX” kendisine “ÜYE FİRMA” tarafından ödendiği sürece “PARA İADESİ”ni “ÜYE MÜŞTERİ”lerine ulaştıran (ödenmediği zaman ise ulaştıramayan; ve ödenmemesinin sorumluluğunu almayan) taraftır.

4.3. “AVANTAJİX”, “SİTE” üzerinden, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere ve/veya dosyalara link vermektedir. Bu link'ler ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “SİTE” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “AVANTAJİX”in herhangi bir sorumluluğu yoktur. “KULLANICI”lar yaptıkları alışverişleri “AVANTAJİX” dışında yaptıkları için “AVANTAJİX” yapılan alışverişlerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.4. “KULLANICI” “SİTE” dahilinde bulunan her türlü içerik, dosya, veritabanı, katalog ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, yayınlamayacağı ve işlemeyeceğini; bu ve başka yollarla “AVANTAJİX” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “AVANTAJİX”e “SİTE” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; sundukları “AVANTAJ”ların gerçeğe uygun olduğunu ve söz verdikleri “PARA İADESİ”ni söz verdikleri koşullar çerçevesinde ve zamanında ödeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler. “AVANTAJİX”, “ÜYE”leri tarafından “AVANTAJİX”e iletilen veya “SİTE” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “SİTE” dahilinde Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanun hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, “AVANTAJİX”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. “AVANTAJİX”, “SİTE” dahilinde sunulan hizmetleri ve “SİTE” dahilinde erişilen “İÇERİK”leri her zaman değiştirebilme veya yayından kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. “AVANTAJİX”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. “AVANTAJİX”, “SİTE”’ üzerinden “KULLANICILAR” veya “ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “AVANTAJİX” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “SİTE”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.9. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “SİTE VERİTABANI”ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “SİTE VERİTABANI”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak AVANTAJİX tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.10. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “AVANTAJİX”in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan her türlü erişim veya erişim denemesi hukuka aykırı olup; “AVANTAJİX’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. “SİTE” üzerinden yayınlanan her türlü “İÇERİK”in, “AVANTAJ”ların, “SİTE ARAYÜZÜ”nün “AVANTAJİX”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.12. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen “İÇERİK” ve “AVANTAJ”larda yer alan veriler hiçbir koşul ve şart altında veri sahiplerinin ve “AVANTAJİX”in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.13. “SİTE VERİTABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen AVANTAJİX’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE”nin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “SİTE VERİTABANI”, “SİTE ARAYÜZÜ”, tasarım, renk, logo, isim, metin, resim, ses, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “AVANTAJİX”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “AVANTAJİX”e aittir ve/veya “AVANTAJİX” tarafından üçüncü bir kişiden lisans ve/veya izin altında alınmıştır. “KULLANICI”lar, “AVANTAJİX” hizmetlerini, “AVANTAJİX” bilgilerini ve “AVANTAJİX”in telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. Gerçek ve tüzel kişiler, işbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “AVANTAJİX” tarafından şartlı olarak izin verilen durumlar haricinde “AVANTAJİX”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “AVANTAJİX” tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde “AVANTAJİX”; “AVANTAJİX” hizmetleri, “AVANTAJİX” bilgileri, “AVANTAJİX” telif haklarına tabi çalışmaları, “AVANTAJİX” ticari markaları, “AVANTAJİX” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“AVANTAJİX”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeye gerek olmaksızın işbu “Site Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “SİTE” üzerinden de görülecek şekilde değiştirebilir. İşbu “Site Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “Site Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “AVANTAJİX” işbu “Site Kullanım Koşulları”, “Gizlilik Politikası” ve “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “AVANTAJİX” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “AVANTAJİX”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “AVANTAJİX”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. İlaveten ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Site Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Site Kullanım Koşulları”, “AVANTAJİX” tarafından “SİTE” içerisinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini “SİTE”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “AVANTAJİX”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler “SİTE” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.