Avantajix.com İçerik Politikası
Avantajix.com, Üye Firmaların Üye Müşterilere elektronik ortamda tanıtım yaptıkları ve “Para İadesi” önerdikleri bir platformdur.
Aşağıda belirtilen konu, ürün ve hizmetler, Avantajix’in onaylamadığı (dolayısıyla “Para İadesi” sisteminde yer vermeyeceği) konu, ürün ve hizmetlerin listesidir. Avantajix, bu listede zaman zaman ekleme ve güncellemeler yapabilir. Avantajix içeriklerinde bu konu, ürün ve hizmetlere yer veren firma, kurum ve sitelere destek ve yer sağlamayacak; sistemine almayacak; sonradan farkedilmesi durumunda hiçbir uyarı veya bildirime gerek kalmaksızın sisteminden silecektir.

1. Yasaklı Konu ve İçerikler:
Avantajix, aşağıdaki konularda faaliyet gösteren veya bu konuları herhangi bir şekilde barındıran, öven, destekleyen veya bu konularda ürün ve hizmet bulunduran firma, kurum ve sitelerle hiçbir zaman hiçbir ilişkiye girmemek kararlılığındadır:
-Irk, etnik köken, din, dil, renk, engellilik hali, cinsiyet, yaş veya cinsel tercihleri/cinsel kimliği sebebiyle belli gruplara yönelik nefreti veya şiddeti teşvik eden içerikler;
-Her türlü tehdit ve şiddet; ayrılıkçı ve bölücü faaliyet; terör; ayrımcılık ve sömürü ve bunlara teşvik içerikli yayınlar;
-Yasadışı faaliyetleri özendiren; yasal olmayan içerik bulunduran; veya yasal olmayan materyal dağıtımı yapan siteler;
-Toplumun genel eğilim ve kanaatlerini rahatsız edecek ölçüde politik veya ideolojik içerik, ürün veya hizmet barındıran siteler;
-Genel ahlak kurallarına, örf ve adetlere, gelenek ve göreneklere ve yürürlükte olan yasalara aykırı içerik, ürün veya hizmet barındıran siteler;
-Telif haklarını çiğneyen veya zedeleyen malzeme veya içerikler;
-Her türlü iftira niteliğinde içerik bulunduran siteler;
-Her türlü aldatıcı veya yanıltıcı içerik bulunduran siteler;
-Pornografi, pedofili, ensest, çocuk istismarı veya benzeri cinsel içerikli siteler;
-Çevre veya insanlığa saygısı olmayan ürün ve hizmet üreten şirketler;

2. Yasaklı Ürün ve Hizmetler:
Avantajix, aşağıdaki konularda faaliyet gösteren veya bu konuları herhangi bir şekilde barındıran öven, destekleyen veya bu konularda ürün ve hizmet bulunduran firma, kurum ve sitelerle hiçbir zaman hiçbir ilişkiye girmemek kararlılığındadır:
Üye firmalar bu listede bulunan yasaklı ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve sitelerinde bulunmadığından emin olmak zorundadır:
Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses ve görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Korsan kitap ve benzeri bandrol taşımayan veya sahte bandrol taşıyan ürünlerin satışı da yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki ürünler satılabilir.
Taklit Tasarım ve/veya Marka Ürünleri: Marka ve/veya Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler. Gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen ürünler, replika/taklit ürünlerdir.
Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları.
Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.
Mucize Tedavi Ürün veya Hizmetleri: "1 saatte 10 kilo verin!" türü mucize tedavi içeren ürünler. Tıbbi olmayan her türlü tedavi yöntemi.
Reçeteyle Satılan İlaçlar: Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı.
Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki veya buna atıfta bulunan ürün ve hizmetler; Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (Kaset, Disk, Her türlü kayıt, Dergi, vs); Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar ile gebelik önleyici ürünler hariç)
İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardımlar: Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddeleri.
İllegal Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.
Silah ve Askeri Teçhizat: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer silah ve ateşli silahların satışı yasaktır.
Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, sustalı bıçaklar, şişli baston, kasatura, pala, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve oluklu bıçakların; ayrıca silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim ve benzeri bilgi kaynaklarının satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.)
Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir. (Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.)
Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapmak yasaktır.
Organ Satışı: İnsan organlarının, kanının ve vücut parçalarının satışı; organ ticareti suç ve yasaktır. (Saç -peruk veya postiş dahil- veya sağlık kuruluşları ile eğitim kurumlarında kullanılabilecek kemik, iskelet, kafatası satmak serbesttir.)
Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler.
Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında bulunan “korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları”.
Yasal olmayan maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler; her türlü uyuşturucu madde.
Tütün ve Sigara: Tütün ve tütün mamülleri, sigara ve benzeri ürünler.
Alkol: Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişe gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.
Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlar.
Not: Yukarıdaki listeler yürürlükte olan kanunlarda zaman zaman yapılan değişikliklere göre veya ihtiyaca binaen güncellenmekte olup, güncellenmesinin atlanmış olduğuna inandığınız maddeleri tarafımıza iletmek için lütfen tıklayınız.