Avantajix Anti Spam Politikası:
Alıcılarının ya da alıcısının isteği dışında gönderilmiş toplu e-posta mesajları SPAM (“Junk”, “Bulk”, “İstenmeyen”, “Gereksiz”) olarak değerlendirilir.

Avantajix, üyelerinin e-mail adreslerinin kendi kişisel bilgileri olduğunu kabul eder ve kendi istekleri dışında bu adreslere toplu olarak mesaj göndermeyeceğini taahhüt eder.

Avantajix Üyeleri; dağıtım listelerine, haber gruplarına, satın alınmış e-mail adreslerine Avantajix'le ilgili herhangi bir postalama yapmayacaklarını üyelik sözleşmesini kabul ederek taahhüt eder.

Avantajix Üyeleri; Avantajix ile ilgili mesajlarında kendileriyle ilgili veya alıcıları yanlış yönlendirecek bilgiler sunmayacağını kabul eder.

Avantajix kendi takdir yetkisinde üyelerin Avantajix'in Anti-Spam politikalarını uygulama ve davet gönderme izinlerini ihlal ettiğine inanırsa veya sahte kayıtlarla üye yaptığını tespit ederse, herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliklerini ve sahte kayıtları anında iptal eder.

Üyeler arkadaş ve çevrelerine, veya çeşitli şekillerde ilişkileri olan çevrelere Avantajix’ten bahsedebilir; Arkadaşlarını Avantajix’i kullanmaya ve avantajlardan yararlanmaya davet edebilir; Fakat bunu üçüncü tarafları rahatsız edecek şekillerde yapamaz. Üyeler işbu sözleşme kapsamında üçüncü kişilere gönderecekleri referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler gönderecekleri e-postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen e-posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye'nin işbu hükme aykırı olarak yapacağı tüm e-posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Avantajix'e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in Avantajix tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye'nin Avantajix'in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu Avantajix'in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Avantajix tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Avantajix'in kendisiyle akdetmiş olduğu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu hükme aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına haiz olarak kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Avantajix lehine sarfinizar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.